Дослідництво та селекція

Агропромислова група «Арніка» має власний потужний дослідницький центр, фахівці якого здійснюють селекцію та первинне насінництво власних сортів сої, бобових і технічної коноплі й відпрацьовують ефективні агротехнології. У структурі R&D центру ефективно функціонує відділ селекції та насінництва сої і зернобобових.

У 2017 році відділом селекції та насінництва сої та зернобобових проводяться досліди на 32 га, висіяно 11 850 дослідницьких ділянок, які структуровані у 15 розсадників, зокрема 2 розсадники первинного насінництва, 13 селекційних розсадників (гібридизації, генофонду, відборів 1–3 років, гібридів молодших поколінь, гібридів старших поколінь, формування відборів і форм, контрольний, конкурсного випробування, пошуку маркерів на розтріскування та покращення наявних сортів, малопоширених зернобобових культур — нуту, сочевиці, машу, чини).

Розсадники розмноження добазового насіння власних сортів, в залежності від потреб, розміщується на 50-70га, вони забезпечує підприємства групи Арніка якісним власним насінням і є основою для розвитку органічного насінництва в Україні. У 2017 році на ринок вийшли наших три нових сортів сої: Геба, Кана й Беркана, які є високоврожайними та з високими якостями насіння. У державній кваліфікаційній експертизі сортів рослин перебувають ще декілька сортів сої, нуту, сочевиці та конопель.

У державній експертизі сортів рослин перебуває сорт Альгіз, плануються до передачі на таку експертизу ще три нових сорти. Основним напрямком селекції сої є пошук джерел з адаптивними структурами, стійкими до посухи та спеки у зв’язку із змінами клімату в Україні та світі.

Створена за період існування матеріально-технічна база дозволяє значно розширити можливості добору, оцінки, розмноження та ведення первинного насінництва на основі лабораторних досліджень в сучасній лабораторії контролю якості продукції. Водночас модернізація лабораторного комплексу найближчим часом дасть можливість на основі молекулярних досліджень прискорити процес виведення нових сортів сої.

Починаючи з 2013 року, коли вже в штаті працюють сім наукових співробітників кандидатів економічних, сільськогосподарських та біологічних наук. Це дало юридичне право створення Вченої ради інституту, яка у відповідності з Положенням затверджує пріоритетні напрямки діяльності та перспективи розвитку інституту, плани науково-дослідних робіт і звітів про їх виконання, плани видання наукових праць і рекомендацій, схвалює рішення про вступ до спілок, асоціацій, інших об’єд­нань науково-дослідних установ.

Головною метою науково-селекційної роботи відділу є створення нових сортів сої, які: - адаптовані до умов вирощування; - стійкі до посухи, розтріскування і вилягання; - мають підвищений вміст олії та протеїну; - придатні для органічного вирощування та технологій «No-till»; - мають висоту прикріплення нижнього боба 12 і більше сантиметрів.

Результатом спільних наукових досліджень з використанням новітньої канадської та сербської генетики, методик створення та оцінки нових сортів сої стали сорти, що зареєстровані в Державному реєстрі сортів рослин України: - у 2008 році: ВОРСКЛА, ТАВРІЯ, ІННА; - у 2009 році: ПОЛТАВА, ІРИНА, ГАЛИНА, ПОЕМА; - у 2011 році: ЛИБІДЬ, ДЕСНА, ЧЕРЕМОШ; - у 2012 році: ХОРОЛ, КОРСАК, ТАНАЇС, КУБАНЬ, ТЕРЕК; - У 2013 році передано на сортовипробування три нових сорти.